Medlemsinfo

Klubbens årsmöte blir den 24 mars kl 19 på Dagnys!
Förrutom lite förhandlingar enl dagordning nedan blir det live-musikunderhållning och quiz.
I samband med inbjudan till mötet som kommer i vanligt brev får du, som betalt medlemsavgiften, det nya medlemskortet.

DAGORDNING Rock ´n´ Roll Wests ÅRSMÖTE 2018 03 24 kl 19 00 på Dagnys.

1 Ordföranden öppnar årsmötet.
2 Röstlängden.
3 Val av mötesordföranden.
4 Ordförandens val av mötessekreterare.
5 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
6 Dagordningen presenteras.
7 Fråga om mötet utlysts i laga ordning.
8 Årsberättelsen redovisas.
9 Ekonomisk berättelse redovisas.
10 Revisionsberättelsen redovisas.
11 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
12 Val av styrelse.
13 Val av 2 revisorer tillika valberedning på 2 år.
14 Fastställande av budget för år 2018.
15 Beslut om medlemsavgift för år 2019.
16 Mötets avslutande.

Alla medlemmar i Rock ´n´ Roll West, mot uppvisande av medlemskort, får rabatt på AD center både på lagervaror och beställningsvaror från Hansen Racing och eget sortiment

Medlemsrabatter hos Dalhems.
Uppge att du är medlem i Rock ´n´ Roll West i meddelanderutan när du lägger ordern på Dalhems hemsida så ändrar dom priserna manuellt efter ordern är lagd.
Dom kan också lägga in på ditt användarnamn att du är med i klubben så ser du rabatten när du är inloggad.

Köp en klubbtröja!
Det finns fina T-shirts i bra kvallitét. Dessa köper du på Dagnys för 100:-/styck.